Museumssamarbejde

Det officielle besøg anvendes til at styrke og udvikle professionel kulturudveksling på museumsområdet. Initiativet forankrer og udvikler samarbejde og videndeling mellem chilenske og danske museer. Samarbejdet vil tage afsæt i danske styrkepositioner omkring læring og formidling på museumsområdet, Formidlingsplanen, som Kulturstyrelsen administrerer.

Museumssamarbejde iværksættes og afvikles delvist under besøget og kommer til at bestå af følgende elementer:

  • Spansk oversættelse af bogen "Dialog baseret undervisning", som er et resultat af et udviklingsprojekt på danske museer som belyser, hvordan museernes undervisningsaktiviteter kan bidrage til udvikling af medborgerskabskompetencer. Projektet har allerede opnået stor international anerkendelse, fordi projektet afdækker en fælles global opgave om udvikling af museernes rolle i samfundet. Kulturstyrelsen ønsker at videndele erfaringer fra projektet internationalt.
  • Forelæsning og masterclasses af dansk ekspert for chilenske museumsansatte, museumsledere og embedsmænd i det Chilenske Kulturministerium om udvikling af museernes læringspotentialer i samfundet.
  • Underskrivelse af officiel udvekslingsaftale. Udveksling 2013-2014 af 5 danske museumsinspektører med 5 chilenske museumsinspektører af to ugers varighed. Initiativet skal forankre og udvikle samarbejde og videndeling mellem chilenske og danske museer.
  • Deltagelse i chilenske museers årsmøde (DIBAM) i Valparaiso. Deltagelse af Kulturstyrelsens konsulent på området, Ida Brændholt Lundgaard. Èn gang om året inviterer, organiserer og bekoster den nationale museumsledelse alle chilenske undervisningsansvarlige til et møde for museumsfolk fra alle regionerne. DIBAM, den nationale organisation for Chiles museer, ønsker at lade dette årsmøde falde sammen med Kulturstyrelsens ophold i Chile og invitere Kulturstyrelsen som en slags high light for årsmødet.

Initiativerne og underskrivelse af en udvekslingsaftale bliver forankret hos DIBAM, den nationale organisation for Chiles museer og indgås med Kulturstyrelsen. Initiativet understøtter kulturministeren, Luciano Cruz-Cokes tale fra 31. august, hvor han ridsede op, hvad der er nået i det forgangne år, og hvad der bliver prioriteterne i det kommende år. I årets tale opridsede han de fire hovedlinjer, der skal arbejdes på efter i 2012-13. En af disse hovedlinjer er øgning af publikumstallene til de kulturelle aktiviteter, herunder museerne.

Kronprinsparret overværer den 13. marts den officielle underskrivelse af udvekslingsaftalen mellem Danmark og Chile.

Siden er sidst opdateret: 07.03.2013

Kontakt

Søren Krogh
33744552

Accept af cookies

På kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på kulturstyrelsen.dk
Cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies